ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები

გამომცემელი Batumi Art Teaching University
ISSN 1987-5851
მიმდინარე გამოცემა ტომ. 9 (2022)
გამოქვეყნებული 2022-06-24
სრული გამოცემა

ჟურნალი „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ დაარსდა 2008 წელს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის ბაზაზე. 2009 წლიდან, ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტთან ინტეგრაციის შედეგად, ჟურნალი გამოიცემა  ბათუმის ხელოვნების სასავლო უნივერსიტეტის ეგიდით.  ჟურნალის თემატიკა მოიცავს კულტურისა და სახელოვნებო მეცნიერებების, სახელოვნებო განათლების ფართო სპექტრს. ჟურნალის მიზანია სახელოვნებო მეცნიერებების განვითარების ხელშეწყობა, თეორეტიკოს და პრაქტიკოს ხელოვანთა სამეცნიერო კვლევების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია.   

.
.
.
.
.
.